Odkazy na torrent, vtipi, hry

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Stavby

a) Typy hradů :


Žije v nich král, kliknutím na hrad můžete upravovat daně. Jsou seřazeny od nejhoršího k nejodolnějšímu :


Panské sídlo

Dřevěná věž

Kamenná věž

Pevnost

Hrad


b) Hradní stavby :


1) Hradba s cimbuřím :


Cena : kamení


Asi nejlepší hradba, dobře kryje vaše vojáky a celkem dost vydrží.


2) Hradba :


Cena : kamení


Tuhle hradbu stavte za cimbuří, stejně jako hradba s cimbuřím, je i tahle dost odolná.


3) Palisáda :


Cena : dřevo


Hradba z dřevěných kůlů, nepřítel ji za chvíli prorazí.


4) Hradební schody :


Cena : kamení


Pomůžou vašim vojákům se dostat rychle na hradby.


5) Kasárna :


Cena : 15 kamení


Slouží k tomu, abyste mohli vyrábět vojáky.


6) Zbrojnice :


Cena : 10 dřeva


Zde najdete zbraně a brnění, pojme čtyři typy zbraní a 64 jednotlivých položek.


c) Věže :


1) Dřevěná plošina :


Cena : 10 dřeva


Nejhorší věž ze všech, nic nevydrží a nepřátelé ji snadno zničí. Životnost 200/200.


2) Obvodová věžička :


Cena : 10 kamení


Její odolnost je jen o trochu lepší než u hradeb a je snadnou kořistí ražičů, životnost 1000/1000.


3) Obranná věžička :


Cena : 15 kamení


Je odolnější než věž obvodová, ale také se stává častou obětí ražičů. Můžete na ni umístit více lučištníků nebo i jiných vojáků. Životnost 1200/1200.


4) Čtverhranná věž :


Cena : 35 kamení


Velká a silná věž. Můžete na ni umístit kromě velkého množství vojáků i balisty a prak. Je velmi odolná vůči ražičům, životnost 1600/1600.


5) Kruhová věž :


Cena : 45 kamení


Pojme prak i balistu a velké množství vojáků. Je imunní vůči ražičům, je také nejdražší ze všech věží, ale taky nejodolnější. Životnost 2000/2000.


d) Brány :


1) Malá dřevěná brána :


Cena : dřevo


Jak už o ní vypovídá životnost 200/200, tak je jasné, že toho moc nevydrží.


2) Malá kamenná brána :


Cena : 10 kamení


Něco vydrží a podrží vás v těžkých chvílích, životnost 1000/1000.


3) Velká kamenná brána :


Cena : 20 kamení


Tohle je nejsilnější brána, vydrží i ty nejsilnější útoky, vypovídá o tom i její životnost 2000/2000.


4) Padací most :


Cena : 10 dřeva


Je to takové malé příslušenství k bráně.


e) Vojenské stavby :


1) Sídlo techniků :


Cena : 10 dřeva, 100 zlata


Tady můžete trénovat techniky, kteří vám budou stavět obléhací stroje a muže s žebříky.


2) Prak :


Cena : 50 zlata


Prak se dává na věže a je užitečný při obranně hradu.


3) Balista :


Cena : 50 zlata


Než ho umístíte na věž, musíte k němu přidělit 2 techniky, je celkem účinný.


4) Stáje :


Cena : 20 dřeva, 400 zlata


Každá stáj má čtyři stání a zde se chovají koně pro rytíře.


5) Sídlo ražičů :


Cena : 10 dřeva, 100 zlata


Zde se trénují ražiči, cena za jednoho je 30 zlata.


6) Kotel se žhavým olejem :


Cena : 10 železa, 100 zlata


Aby fungoval, tak jak má, musíte k němu přidělit techniky, kteří budou lít žhavý olej na nepřátele.


f) Co všechno může postavit technik :


1) Katapult - cena : 150 zlata


2) Obléhací prak - cena : 150 zlata


3) Obléhací věž - cena : 150 zlata


4) Beranidlo - cena : 150 zlata


5) Přenosný kryt - cena : 5 zlata


g) Průmyslové stavby :


1) Skladiště


Zde se shromažďují všechny suroviny, které vytěžíte, ale zlato a jídlo ne.


2) Dřevorubecká chatrč :


Cena : 3 dřeva


Stavte ji blízko lesů, aby dřevorubec nemusel chodit daleko hledat stromy, po zpracování dřeva ho dřevorubec odnese na skladiště.


3) Kamenolom :


Cena : 20 dřeva


V kamenolomu pracují 3 dělníci. Stavte ho na kamení a k přepravě do skladiště potřebujete navíc voly.


4) Uvaziště na vola :


Cena : 10 dřeva


Tito volové slouží k rychlé přepravě kamenů z kamenolomu do skladiště, čím víc jich máte, tím rychleji a více budete mít kamení ve skladišti.


5) Důl na železo :


Cena : 20 dřeva


Pracují v něm dva horníci a staví se na místě, kde uvidíte něco jako kamení, ale s rezavou barvou.


6) Těžba dehtu :


Cena : 20 dřeva


Toto zařízení umožní těžit dehet, umísťujte ho v bublajících bažinách.


7) Tržiště :


Cena : 15 dřeva


Postavení tržiště vám umožní kupovat a prodávat různé věci.


h) Zemědělské stavby :


Postavením těchto staveb získáte převážně jídlo.


1) Lovecký srub :


Cena : 5 dřeva


Nestavte jich příliš mnoho, protože lovci můžou všechnu zvěř vyhladit a tak přijdete o drahocenné maso.


2) Mléčná farma :


Cena : 10 dřeva


Umožní výrobu sýra, ale pozor - koželuhové vaše krávy odvádějí, aby získali jejich kůži.


3) Ovocný sad :


Cena : 5 dřev


Zde se pěstují jablka, vyplatí se jich postavit víc a stavte je v úrodných údolích a ne na skalách nebo kopcích.


4) Obilné pole :


Cena : 15 dřeva


Sedlák vypěstuje pšenici a odnese ji do skladiště a odtud se bere na další zpracování do mlýna, který musíte postavit.


5) Chmelnice :


Cena : 15 dřeva


Poddaný vypěstuje chmel, který je základem piva a odnese ho do skladiště, kde čeká na další zpracování v pivovaru, který taky musíte postavit. Chmelnici nestavte daleko od hradu, protože sedlák potom nestihne všechen chmel odnést do skladiště a tak shnije.


i) Městské stavby :


a) Chatrč :


Cena : 6 dřeva


Poskytuje obydlí poddaným. Postavením jedné chatrče se zvýší maximální počet obyvatel o 8. Nestavte jich hodně naráz, protože vám brzy dojde jídlo a klesne vám popularita.


b) Kaple :


Cena : 10 kamení, 250 zlata


c) Kostel :


Cena : 20 kamení, 350 zlata


d) Katedrála :


Cena : 40 kamení, 500 zlata


V těchto svatyních se uzavírají svazky manželské a mají vliv na náboženství a popularitu.


e) Lékárna :


Cena : 10 dřeva, 50 zlata


Tahle budova je obzvlášť potřebná při morové nákaze, kdy lékárník bude léčit nakažené.


f) Studna :


Cena : 30 zlata


Tady si vaši poddaní mohou kdykoliv nabrat kbelík vody.


j) Odpočinková zařízení :


Tato zařízení způsobí, že vaši poddaní budou méně pracovat a více se věnovat těmto krásám přírody. Nejlépe je to vyvážit donucovacími prostředky. A jsou to tato zařízení :


Majka

Tančící medvěd

Obecní zahrada

Městská zahrada

Památník

Svatyně

Rybníček

Rybník


Všechno stojí stejně a to : 30 zlata.


Prapory :


K dispozici máte čtyři druhy, můžete je vyvěsit třeba na věž nebo hrad.


k) Donucovací prostředky :


Ty způsobí větší pracovitost, ale dejte pozor ať to nepřeženete, protože stoupne činitel strachu a klesne tak popularita.


Šibenice

Žumpa

Kláda

Hranice

Hladomorna

Skřipec

Klec na čarodějnice

Popravčí špalek

Koš na namáčení


Každý z těchto mučících nástrojů má stejný účel a taky stejnou cenu : 50 zlata.


l) Stavby na výrobu zbraní :


Všechny vyrobené zbraně najdete ve zbrojnici.


a) Dílna na šípy :


Cena : 20 dřeva, 100 zlata


Tady se vyrábějí kuše a šípy, výrobce si bere dříví ze skladiště a potom vyrábí zbraně.


b) Dílna na dřevcové zbraně :


Cena : 10 dřeva, 100 zlata


Tak tady se vyrábějí halapartny a kopí, taky ze dřeva.


c) Kovárna :


Cena : 20 dřeva, 200 zlata


Tady kovář vyrábí palcáty a meče, potřebujete ale hodně železa.


d) Dílna na lehkou zbroj :


Cena : 10 dřeva, 100 zlata


Koželuh vám bude vraždit krávy a z jejich kůže vyrábět brnění.


e) Plátnerská dílna :


Cena : 20 dřeva, 100 zlata


Zde váš poddaný vyrábí ze železa ze skladiště odolné brnění.


m) Stavby na zpracování potravy :


a) Sýpka :


Cena : 10 dřeva


Bez sýpky se neobejdete, skladují se do ní potraviny a taky můžete upravovat příděly jídla, ale pozor - má to dopad na popularitu.


b) Pekárna :


Cena : 10 dřeva


Tak tady se z mouky peče chleba, jedna z důležitých složek jídla.


c) Mlýn :


Cena : 20 dřeva


Zde pracují 3 mlynáři, kteří na výrobu mouky potřebují snopy obilí, takže musíte ještě postavit obilné pole.


d) Pivovar :


Cena : 10 dřeva


Tady se vaří pivo, z čeho jiného než z chmele, potřebujete tedy ještě chmelnici.


e) Hostinec :


Cena : 50 dřeva, 25 zlata


V této hospodě se zdržují dělníci, pokud má dostatek piva, stoupne vám popularita.


n) Ostatní :


1) Klec s útočnými psy :


Cena : 50 zlata


Tak tyhle hladové bestie neznají nic jiného než napadnout nejbližšího člověka, jsou velmi účinní při obranně hradu, ale také napadají i vaše lidi.


2) Strouha s dehtem :


Cena : 1 dehet


Slouží k obraně hradu.


3) Smrtící jámy :


Cena : 6 dřeva


V jamkách jsou skryty špičaté kůly, do kterých napadají nepřátelé jako mouchy, protože je nevidí, ale pro vaše poddané jsou neškodné.


4) Koš se žhavým uhlím :


Nejlépe uděláte, když ho dáte na nějakou věž a postavíte kolem něj lučištníky, na nepřátele potom budou střílet zapálené šípy.


Toť vše, přeji příjemnou zábavu.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.